Seluruh warga FABU berbangga dan ingin merakam ucapan tahniah kepada Prof. Sr. Dr. Hishamuddin bin Mohd. Ali atas pelantikan sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa).
Terima kasih di atas khidmat bakti sebagai Dekan FABU pada 1 Jun 2020 hingga 14 Jun 2021.