FABU juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Dr Fadhlina binti Ahmad @ Taufik, Timbalan Pengarah Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM) atas kejayaan beliau memperoleh Geran GUP Tier 2 2019 Batch 2 dengan tajuk ‘Prinsip dan Fungsi Ornamentasi pada Senibina Masjid di Malaysia’.