Geran UTM Encouragement (UTMER) adalah bertujuan untuk memberikan penggalakkan kepada penyelidik baharu untuk menjalankan penyelidikan, meningkatkan bilangan penyelidik utama dan yang menyumbang kepada KPI Universiti Penyelidikan, dan memperkasakan penyelidikan sedia ada yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan negara.