Sukacita dimaklumkan bahawa Fakulti Alam Bina telah menerima staf baru melapor diri.

Maklumat staf adalah seperti butiran di bawah :

 

BIL NAMA JAWATAN TARIKH LAPOR DIRI
1

DR. SYED MUHAMMAD RAFY BIN SYED JAAFAR

Pensyarah Kanan (DS51)

Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah

4 Julai 2017
2

EN. SAHARUDDIN BIN HASSAN

Penolong Jurutera (J29)  2 Julai 2017
3

EN. MOHD MAIZUSHAH BIN ISAM

Pembantu Operasi (N11) 2 Julai 2017