Mahasiswa Ijazah Pertama  di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diminta menjawab semua soalan yang diberikan dalam Borang Kajian Soal Selidik pada pautan berikut  sehingga selesai:

https://docs.google.com/forms/d/1Qni3Xiw45uXjwT1qX1lFNzYNa-olNSeXoFTjLwRytxE/viewform?usp=send_form#start=openform

Borang Kajian Soal Selidik ini mengandungi TIGA (3); Bahagian (Part A, Part B and Part C). Bahagian A ( Part A) mengandungi 4 soalan, Bahagian B (Part B) mengandungi 10 soalan dan Bahagian C ( Part C) mengandungi 8 soalan. Mahasiswa dikehendaki menjawab semua soalan untuk Bahagian A hingga C. Setelah menyelesaikan atau menjawab semua soalan tersebut, mahasiswa mestilah menekan butang SUBMIT.

Borang Kajian Soal Selidik ini hendaklah dilengkapkan dan dihantar sebelum atau pada tarikh 28 Julai 2014.