3 program kerjasama antara FABU dan MCM Value Sdn Bhd telah dijalankan serentak pada 2-3 April 2019 bertempat di FABU. 3 program tersebut ialah Majlis Menandatangani MoU antara FABU dan MCM Value Sdn Bhd, Syarahan Professor dan Mesyuarat Lembaga Pengajian Pasca Siswazah Ukur Bahan telah diadakan di FABU. Turut hadir ke program ini ialah Prof. Emeritus Sr. Omar Munir dan Prof. Sr Dr. Mohd Mazlan Che Mat selaku Ahli Lembaga Juruukur Bahan Malaysia.

more photos (click here)