Program Sarjana Muda Sains Geoinformatik dengan Kepujian yang ditawarkan di Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah mendapat pengiktirafan akreditasi penuh daripada Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC) dan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT). Maklumat lanjut di : https://news.utm.my/ms/2023/06/program-geoinformatik-utm-terima-akreditasi-penuh-ttac-dan-mbot/