Pihak Pengurusan Universiti melalui Mesyuarat JPU bil.14/2013 telah bersetuju untuk meminda waktu kerja staf UTM supaya staf dapat pulang 30 minit lebih awal sepanjang bulan Ramadhan 1434 Hijrah iaitu MULAI 16 Julai 2013  – 7 Ogos 2013:

i) UTM Johor Bahru:

Waktu Berperingkat (WP)

Hari

Waktu Bekerja

Waktu Rehat

Waktu Bekerja

WP2

Isnin-Khamis

8.00 pagi – 1.30 petang 1.30 petang – 2.00 petang 2.00 petang – 4.30 petang

Jumaat

8.00 pagi – 12.45 petang 12.45 petang – 2.45 petang 2.45 petang – 4.30 petang

 

 

i) UTM Kuala Lumpur:

Waktu Berperingkat (WP)

Hari

Waktu Bekerja

Waktu Rehat

Waktu Bekerja

WP1

Isnin-Khamis 7.30 pagi – 1.30 petang 1.30 petang – 2.00 petang 2.00 petang – 4.00 petang
Jumaat 7.30 pagi – 12.45 petang 12.45 petang – 2.45 petang 2.45 petang – 4.00 petang

WP2

Isnin-Khamis 8.00 pagi – 1.30 petang 1.30 petang – 2.00 petang 2.00 petang – 4.30 petang
Jumaat 8.00 pagi – 12.45 petang 12.45 petang – 2.45 petang 2.45 petang – 4.30 petang
WP3 Isnin-Khamis 8.30 pagi – 1.30 petang 1.30 petang – 2.00 petang 2.00 petang – 5.00 petang
Jumaat 8.30 pagi – 12.45 petang 12.45 petang – 2.45 petang 2.45 petang – 5.00 petang

 

//