2nd International Workshop on Innovation in Construction Management & Economics

Learn More

Program Perkhemahan Motivasi First Year Experience (FYE) 2018, Jabatan Perancangan Bandar & Wilayah, FABU

Seramai 36 pelajar Tahun 1, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah (JPBW), Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU), batch INVICTUS, telah dengan jayanya mengikuti Program Perkhemahan Motivasi First Year Experience (FYE) 2018 pada 4-6 Oktober 2018 di Hutan Rekreasi UTM. Program ini bertujuan menerapkan kefahaman kepada pelajar baharu mengenai program pengajian, prospek kerjaya,...

Learn More

PROGRAM KHEMAH UKUR PELAJAR TAHUN DUA SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK)

Program Khemah Ukur Geomatik telah diadakan di Amir Chalet & Fishing Corner, Kg Baharu, Ayer Tawar, Perak dari 25hb Ogos hingga 7hb September 2018. Seramai 82 pelajar beserta 4 staf akademik (Penyelia) dan dibantu oleh 3 Penolong Jurutera (Pembantu Penyelia) daripada Geoinformasi, Fakulti Alam Bina dan Ukur terbabit dalam program ini. Program ini juga adalah...

Learn More

External Examiner Visit, UTM Architecture Programe Session 2017/2018

Learn More

Sesi Engagement Dekan Bersama Pelajar Baru UG 2018/2019

17th -18th September 2018 at Convention Hall, B12, Faculty of Built Environment & Surveying. Thank you to External Examiners, Yang Berbahagia Prof Dato’ Sri Ar Dr Asiah Abdul Rahim & Yang Berbahagia Ar Razin...

Learn More

Senibina Nusantara – Wacana Ilmu Kalam

Learn More

Booth Pameran Landskap Bandar Tenggara

Booth Pameran Jabatan Landskap, UTM sempena perasmian Program Transformasi Sosial Tenggara oleh YB Datuk Halimah Binti Mohamed Sadique, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan...

Learn More

Penyerahan Kunci Bilik Audio Visual, FAB

Pemeriksaan Siap Kerja (CPC) Bilik Audio Visual, FAB dan Penyerahan...

Learn More

Perasmian Projek Inovasi Kreatif ICC

Learn More

JPBW Monthly Seminar March 2018

Program Hebahan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) kepada IPTA/ IPTS...

Learn More

PR1MA-MIP Township Ideas Competition 20172018

PR1MA-MIP Township Ideas Competition 2017/2018 UTM Team Achievements: Category 4 PR1MA Research Proposal – Consolation & 3rd Prizes Category 1 Neighbourhood Design Ideas for Students – Special Mention & Shortlisted Congratulations!!!...

Learn More

Malis Pelancaran Buku “Exploring the Cultural Landscape of Johor”

Malis Pelancaran Buku “Exploring the Cultural Landscape of Johor” yang disempurnakan oleh YAB Menteri Besar Johor, Dato’ Mohamed Khaled Nordin pada 26 Mac 2018 bertempat di Perpustakaan Raja Zarith Sofiah, UTM Johor...

Learn More