Bengkel Semakan Kurikulum Program Pascasiswazah

Bengkel Semakan Kurikulum Program Pascasiswazah telah diadakan pada 3 September 2020 yang lepas bertempat di Dewan Konvesyen Fakulti Alam Bina dan Ukur.