Bengkel Penambahbaikan Buku Pelan Strategi Fakulti Alam Bina dan Ukur 2020

27 Sep 2020 – Bengkel Penambahbaikan Buku Pelan Strategi Fakulti Alam Bina dan Ukur 2020 telah diadakan di Pulai Spring Resort pada pukul 9 pagi. Beberapa orang ahli Taskforce yang terlibat dalam Penambahbaikan Buku Pelan Strategi ini telah hadir bagi menyumbang idea dalam mengemaskini perbahasaan Buku Pelan Strategi.