FABUlous Talk 2020 & Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan FABU

Program FABUlous Talk 2020 yang bertemakan ‘Good Values’ oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) UTM, Prof. Ts Dr. Mohd Hamdan bin Haji Ahmad dan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat FABU pada 18 ogos 2020.