Majlis Perasmian Galeri KALAM oleh Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur

Majlis Perasmian Galeri KALAM oleh Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur, Prof. Sr Dr. Hishamuddin bin Mohd Ali di Pusat KALAM Aras 3, Blok B12 FABU.