Bengkel Beban Tugas Staf Akademik Pengajaran Staf Akademik FABU

Bengkel Beban Tugas Staf Akademik (BTSA) Pengajaran Staf Akademik FABU telah diadakan pada 23 Jun 2020 bertempat di Dewan Konvensyen, B12 FABU.