Program PLANPRO 2019 Bersama Universiti Teknologi Malaysia.

Centre for Innovative Planning and Development (CIPD) dan Program Perancangan Bandar dan Wilayah (PPBW), Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (PLANMalaysia) telah menganjurkan Program PLANPRO 2019 BERSAMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA pada 28 November 2019. Penganjuran program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan perkongsian ilmu kepada pelajar-pelajar dan staf PPBW terhadap peranan PLANMalaysia dalam perancangan dan pembangunan bandar di Malaysia.