Siri Syarahan Perdana Profesor bersama Prof. TPr Dr. Ibrahim Ngah

Siri Syarahan Perdana Profesor Nombor 96 bersama Prof. TPr Dr. Ibrahim Ngah dari Fakulti Alam Bina dan Ukur dengan tajuk syarahan Perancangan Luar Bandar Untuk Kesejahteraan Masyarakat.