QS Professional Practice Talk

QS Professional Practice Talk oleh Sr Tuan Hj Nik Zainal Alam, Pengarah Perkhidmatan Ukur Bahan (JKR) / Pengerusi Pendaftaran dan Kelayakan BQSM kepada pelajar tahun akhir ukur bahan (SBEQ)