Program Penanaman Buluh & Bengkel Rekabentuk & Pembinaan Buluh

Program Penanaman Buluh & Bengkel Rekabentuk & Pembinaan Buluh bersama LAr Meor Abdullah Zaidi pada 11 & 12 Mac 2019.