Lawatan Delegasi Universitas Subang, Bandung, Indonesia

Fakultas Teknik Universitas Subang, Bandung Indonesia telah datang untuk membuat lawatan ke Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) pada 12 Mac 2019 yang lepas. Antara tempat yang dilawat ialah Pusat Kajian Alam Bina (KALAM) , FABU.