Sesi Engagement Dekan Bersama Pelajar Baru UG 2018/2019

17th -18th September 2018 at Convention Hall, B12, Faculty of Built Environment & Surveying.
Thank you to External Examiners, Yang Berbahagia Prof Dato’ Sri Ar Dr Asiah Abdul Rahim & Yang Berbahagia Ar Razin Mahmood.