Penyerahan Kunci Bilik Audio Visual, FAB

Pemeriksaan Siap Kerja (CPC) Bilik Audio Visual, FAB dan Penyerahan kunci