Sesi Engagement Pelajar Baru dengan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU)