Perasmian Linangan Jernih “Anak Angkat” Jabatan Senibina