Pemasangan Wakaf di Masjid Kangkar Pulai bersama Pelajar Landskap Tahun 2