Program Khidmat Komuniti UTM-Kampung Sejagung, Seri Medan, Batu Pahat 16-18 Januari 2014