Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Dimaklumkan bahawa fakulti telah melantik dua (2) orang Pensyarah Kanan (DS51)  baharu. Maklumat lanjut mereka adalah seperti berikut:

BIL

NAMA

JAWATAN

TARIKH LAPOR DIRI

1 drnooraimran

Dr. Noor Aimran Bin Samsudin (JPBW)

Pensyarah Kanan (DS51) 28 September 2016
2  

archanwailai

Ar. Chan Wai Lai

(JSB)

Pensyarah Kanan (DS51) 16 Oktober 2016