Mesyuarat Lembaga Pengajian Ukur Bahan untuk membentangkan cadangan silibus baru Program Master of Science in Construction Commercial Management yang akan bermula pada sesi 2019/2020. Turut hadir ialah Ahli Lembaga Juruukur Bahan Malaysia iaitu Prof. Dato Sr Aziz Abdullah dan Prof Sr Dr. Abd Ghani Khalid serta JK Silibus Master CCM 2.0 yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Ukur Bahan, FABU