6 SEPTEMBER 2021
Hos: Kerajaan Negeri Sarawak
Setinggi-tinggi penghargaan kepada YAB Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg (Ketua Menteri Sarawak), YB Datuk Amar Haji Awang Tengah Bin Ali Hasan (Timb. Ketua Menteri Sarawak), YBrs Encik Abdullah Bin Julaihi (Ketua Pengarah Tanah dan Survei, Sarawak) dan VIP yang lain dalam majlis menandatangani MOU antara UTM dan JTS secara maya pada pagi ini. UTM melalui Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) mempunyai kepakaran dalam bidang alam bina dan ukur seperti Geoinformasi, Harta Tanah, Senibina, Senibina Landskap, Perancangan Bandar & Wilayah dan Ukur Bahan; berupaya untuk menggembling tenaga bersama Kerajaan Negeri Sarawak bagi memperkasakan bidang-bidang tujahan ini agar aspek kemajuan ekonomi melalui dasar Ekonomi Digital dapat tercapai.
Antara kepakaran yang boleh ditawarkan ialah dalam aspek pengurusan tanah yang bersistematik seperti penjanaan maklumat geoinformasi bersepadu bagi menyokong inovasi potensi pengurusan penggunaan tanah, penilaian, teknikal dan teknologi.
Keadaan ini sangat memerlukan kerjasama kedua-dua pihak agar aspek fundamental yang dibangunkan dalam akademik dan penyelidikan dapat dipraktiskan di lapangan seperti di JTS Negeri Sarawak. Tahniah Faculty of Built Environment & Surveying, UTM Johor Bahru atas termeterainya MOU ini. more photos click here..