Universiti Teknologi Malaysia (UTM) melalui Pusat Perancangan Dan Pembangunan Inovatif (CIPD) hari ini menandatangani satu perjanjian Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Indonesia bertujuan perkukuh kerjasama akademik dan penyelidikan.
Melalui MoU ini, kedua-dua universiti bersetuju untuk mengembangkan kolaborasi seperti mengembangkan kurikulum dan pertukaran penerbitan ilmiah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak serta penyelidikan dan pembangunan bersama (R&D) tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak.