Perbincangan bagi penyediaan kertas kerja MoU di antara Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) diwakili oleh Prof. Dr. Alias Abdul Rahman dan Setia Geosolutions Sdn. Bhd. diwakili oleh En. Mohd Hada Mohd Yusop, General Manager cawangan Johor. Turut hadir ialah Prof Madya Dr. Zulkarnaini Mat Amin, Pengarah Geoinformasi dan Cik Intan Nursuryana Zakaria.