Undergraduate Thesis – Bachelor of Quantity Surveying – 2000-2002

Student Title Year Abstract
Hisham Bin Bakar Kajian Kos Pembinaan Landasan Kereta Api di Malaysia 2002  More
Ichsan Kurniawan Pengaruh Perkembangan Ekonomi Negara dan Kesannya ke Atas Pertumbuhan Industri Binaan di Indonesia 2002 More
Khairuddin Bin Zainal Faedah yang Diperolehi oleh Juruukur Bahan di Syarikat Binaan 2002 More
Noor Aziah Binti Mat Jidin Globalisasi Langkah-Langkah Firma Perunding Binaan Dalam Menghadapinya 2002  More
Noor Khazrillah Binti Ramli Intensif Keselamatan di Tapak Bina 2002 More
Ahmad Ridhuan Bin Mohd Nordin Komunikasi di Tapak Bina 2001 More
Ahmad Tarmidzi Bin Kusnan Tahap Penguasaan Komputer Di Kalangan Pelajar Ukur Bahan 2001 More
Chai Pui Leng Kajian Ke Atas Amalan Kontraktor Dalam Menganggarkan Kos Tidak Langsung Semasa Menender 2001 More
Chew Lip Yin Kajian Ke Atas Masalah Praktikal Yang Dihadapi Oleh Perbadanan Pengurusan Dalam Pengurusan Skim Kondominium 2001 More
Chong Siao Yen Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Kos Bagi Penggunaan Perisian Khusus Ukur Bahan 2001 More
Chong Wan Siang Kajian Terhadap Hubungan Kontraktual Antara Pemaju Perumahan Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Setara 2001 More
Intan Idayu Binti Mohamad Kajian Ke Atas Penyenggaraan Padang Golf 2001 More
Juanita Binti Jaafar Kajian Ke Atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelewatan Pengeluaran Hakmilik Strata 2001 More
Kung Siew Ling Pembangunan Program Membina Kadar Harga Unit Kerja-Kerja Binaan Berbantukan Pangkalan Data Bersepadu 2001  More
Syamsul Hendra Bin Mahmud Implikasi Globalisasi Terhadap Perkembangan Industri Binaan Di Malaysia 2001 More
Chin Lee Joon Penggunaan Pengantaraan Dalam Industri Binaan 2000  More
Goh Yen Yen Penilaian Prestasi Syarikat Kontraktor Yang Telah Mendapat Pengiktirafan ISO 9000 Dalam Industri Binaan Malaysia 2000 More
Kamarul Sufwatun Binti Ismail Aliran Tunai Projek Perumahan Bagi Sistem “Siap Bina Baru Jual” 2000 More
Nor Ashikin Binti Teh Menilai Prestasi Firma Ukur Bahan Yang Telah Mendapat Pengikhrafan MS ISO 9000 2000 More
Shamsol Bahari Bin Hashim Kajian Kritikal Keupayaan Perisian Komputer Bagi Kerja-Kerja Ukur Bahan 2000 More
Wan Adli Bin Wan Yusof Kajian Ke Atas Ciri-Ciri Kontraktor Tempatan Ke Luar Negara 2000 More
Abdul Ghani Bin Haji Saari Kajian Terhadap Kerja Ubahsuai Bangunan Pejabat More
Airennizah Binti Othman Penyenggaran Laluan Kecemasan Di Dalam Bangunan Dan Pematuhan Peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Sebagai (UMBS) 1984 More
Khairunisa Bt Kamaruzzaman Potensi Penggunaan Dinding Duralite Sebagai Alternatif Kepada Sistem Konvensional More
Nur Hapsah Binti Rahim Kos Pusingan Hayat Sistem Konvensional Dan Sistem Pakej Loji Rawatan Air  More
Siti Mariam Binti Abdul Aziz Perbandingan Kos Penggunaan Sistem Tenaga Suria Untuk Rumah Kediaman  More