Undergraduate Thesis – Bachelor of Urban and Regional Planning 2007

Student Title Abstract
Ahmad Faiez Bin Mohammed Penggunaan Indikator Kemampan Eko-Pelancongan Bagi Menilai Penyertaan Komuniti Orang Asli Kampung Peta Di Taman Negara Johor Endau Rompin Mersing More 
Mohamad Irewan Bin Hanafi Kemerosotan Aktiviti Perniagaan di Bandar Baru Luar Bandar – Kajian Kes: Bandar Tenggara More
Mohd Noor Bin Husian Pembangunan Tanah Wakaf di Bandar Kota Bharu Kelantan More 
Mohd Shahro Bin Hj Mat Zin Kesesuaian Pendekatan Land Readjustment Dalam Menyusun Semula Kampung – Kajian Kes: Kampung Batu Belah, Klang More
Noor Azmah Binti Ahmad Nawawi Ciri-Ciri Penempatan Dan Masalah Pembangunan Kampung Tradisional Dalam Bandar – Kajian Kes: Kampung Kepayan Ipoh, Perak More
Owee Boon Hwee Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Secara Mesra Alam di Pulau Peranginan – Kajian Kes: Pulau Perhentian, Terengganu Darul Iman  More
Rosli Bin Nooruddin Penglibatan Komuniti Kampung Pali Melaka Dalam Pembangunan Pelancongan Melalui Pendekatan Pro-Poor Tourism  More
Salmah Binti Adam Kajian Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Mod Pengangkutan Bagi Perjalanan ke Tempat Kerja di Kalangan Pekerja Kerajaan – Kajian Kes: Majlis Bandaraya Johor Bahru  More
Siti Awiyah Binti Ibrahim Banjir Dan Permasalahan Penempatan Semula More 
Syafarina Binti Saman Keberkesanan Program Gerakan Daya Wawasan Dalam Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Luar Bandar – Kajian Kes: Kampung Minyak Beku, Batu Pahat, Johor More
Zarifi Bin Mohd Ederis Pendekatan Pengurusan Yang Lebih Efektif Dalam Menangani Masalah Tempat Letak Kereta di Pusat Bandaraya Johor Bahru  More