Undergraduate Thesis – Bachelor of Urban and Regional Planning 2004

Student Title Abstract
Azhar Bin Abd. Aziz Pemakaian Prinsip-Prinsip Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat Dalam Perancangan dan Pembangunan Masjid – Kajian Kes: Masjid Jamik Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru dan Masjid Tun Hussein Onn, Larkin, Johor Bahru More
Basri Basir Pertimbangan Pembangunan Seimbang Dalam Perancangan di Peringkat Perancangan Tempatan – Kajian Kes: Rancangan Struktur Majlis Bandaraya Johor Bahru More
Hafaliza Binti Ishak Tahap Penerimaan Penduduk Terhadap Penyediaan Kemudahan Dan Perkhimatan Di Bandar Kecil oleh Pihak Berkuasa Tempatan – Kajian Kes: Pekan Semenyih dan Pekan Beranang, Hulu Langat, Selangor  More
Haris Arifin Bentuk Dan Kandungan Kajian Sosial Dalam Rancangan Tempatan More
Izza Shafini Binti Zainal Abidin Memperkukuhkan Penglibatan Komuniti Tempatan Menerusi LA21 Dalam Pemuliharaan Kawasan Warisan – Kajian Kes: Kawasan Konservasi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah More
Juliana Binti Mohamad Meningkatkan Keberkesanan Penyertaan Awam Dalam Rancangan Tempatan – Kawasan Kajian: Batu Pahat, Johor More
Kamariah Binti Kamarudin Penggunaan GIS di Dalam Menentukan Kesesuaian Pembangunan di Kawasan Tadahan Air – Kawasan Kajian: Kawasan Tadahan Air Gombak More
Kamarulzaman Bin Tugiman Ke Arah Pembentukan Bandar Kecil Yang Berfungsi – Kajian Kes: Bandar Renggam, Kluang, Johor More
Masliyana Binti Md Noor Perkembangan Struktur Industri Pembuatan dan Kesan Perubahan Wilayah – Kajian Kes: Daerah Pontian More
Mohamad Mahyudin Bin Mohamad Ishak Strategi Pengurusan Sisa Pepejal di Kawasan Luar Bandar – Kajian Kes: Daerah Yan, Kedah More
Norazila Binti Che Hashim Pembangunan Daya Manusia Dalam Program Gerakan Daya Wawasan – Kajian Kes: Kampung Pak Rahmat, Kota Bharu, Kelantan More
Rosnawaty Binti Abdullah Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Projek Ladang Satelit Dalam Meningkatkan Sosio-Ekonomi Masyarakat Luar Bandar – Kajian Kes: Gurun, Kedah More
Roslinawati Binti Misdi Keberkesanan Pelaksanaan ‘Brisbane Linked Intersection Signal System’ (BLISS) di Bandaraya Johor Bahru – Kajian Kes: Jalan Tebrau, Johor Bahru More
Suryati Binti Mohd Apandi Pertimbangan Pembangunan Seimbang Dalam Perancangan di Peringkat Perancangan Tempatan – Kajian Kes: Rancangan Struktur Majlis Bandaraya Johor Bahru