Undergraduate Thesis – Bachelor of Urban and Regional Planning 2001-2003

Student Title Year Abstract
Seow Phei Shan Kajian Kemungkinan Penggunaan Konsep ‘Land Readjustment’ Dalam Memajukan Kampung Baru – Kajian Kes: Kampung Baru Jinjang Utara, Kuala Lumpur 2003  More
Kek Yong Haw Penggunaan Persamaan Pengoptimuman Linear Bagi Menentukan Unit Campuran Pembangunan Dalam Suatu Reka Bentuk Susun Atur Yang Baru 2002 More
Lim Sui Fong Garis Panduan Pembangunan Guna Tanah Yang Berorientasikan Transit (Transit Oriented Development) di Sekitar Stesen Sistem Transit Aliran Ringan(LRT) – Kajian Kes: Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur 2002  More
Norhazliza Bt Abd Halim Kajian Fungsi Persekitaran Jalan (Street) Sebagai Penyokong Aktiviti Dalam Bandar – Kajian Kes: Pusat Bandaraya Johor Bahru 2002  More
Norhedawatie Binti Zainudin Menilai Peranan Pihak Berkuasa Tempatan Dalam Program Kitar Semula – Kajian Kes: Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 2002  More
Nuzulnisa Binti Barudin@Kamarudin Pelaksanaan Local Agenda 21 dan Sistem Perancangan dan Pembangunan Semasa di Majlis Perbandaran Kuantan : Suatu Perbandingan 2002 More
Ahmad Fauzi Bin Haji Yusoff Kajian Pengurusan Sumber Bekalan Air Dalam Penyediaan Rancangan Pemajuan Mengikut Pendekatan Perancangan Guna Tanah – Kajian Kes: Bandaraya Kuala Lumpur 2001  More
Asralina Abdul Samat Peranan Pusat Pembangunan Usahawan KEDA Dalam Memajukan Industri Luar Bandar – Kajian Kes: Taman Industri Kecil dan Sederhana Napoh, Kubang Pasu, Kedah Darul Aman 2001  More
Elcynthia Saliang Penentuan Hierarki Bandar-Bandar Utama Di Negeri Sabah Dengan Menggunakan Teknik ‘Scalogram’ 2001  More
Kamaruddin Bin Shamsuddin Satu Percubaan ke Atas Pendekatan ‘Cooperative Relotting’ Dalam Membangunkan Tanah Rizab Melayu – Kajian Persepsi Penduduk dan Arah Tuju Pelaksanaannya di Tanah Rezab Melayu Kuang, Selangor Darul Ehsan 2001  More
Kang Yin Yin Kajian Kesesuaian Penerapan Pendekatan Perancangan Komuniti Dalam Proses Penyediaan Rancangan Tempatan 2001  More
Kow Pooi San Kajian Pelaksanaan dan Rekabentuk Bandar Bebas-Kereta – Kajian Kes: Kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 2001 More
Mohd Fadzil Bin Abdul Rashid Kajian Masalah Gejala Lepak Remaja di Kawasan Felda – Kajian Kes: Felda Adela, Kota Tinggi 2001 More
Mohd Rizal Bin Osman Aplikasi Konsep Dan Struktur Bandar Berasaskan Teknologi Mkalumat – Kajian Kes: Daerah Sentral, Johor Bahru 2001  More
Suhana Binti Yahya Mengkaji Pendekatan-Pendekatan Yang Digunakan Dalam Pembangunan Hartanah Wakaf – Kajian Kes: Daerah Sentral, Johor Bahru 2001  More
Tang Tung Wu Ciri-Ciri Kawasan Kejiranan yang Selamat untuk Pejalan Kaki – Kajian Kes: Taman Perling, Taman Universiti dan Taman Mutiara Rini 2001 More
Zainab Binti Mohammed Salleh Faktor-Faktor Kegagalan Program Peningkatan Ekonomi Kampung (PPEK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Termiskin Luar Bandar – Kajian Kes: Projek Ternakan Ayam Daging Berkelompok, Daerah Muar, Johor 2001  More
Haiza Wahida Binti Haron Cadangan Reka Bentuk Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) Berasaskan Web Untuk Rancangan Tempatan  More
Mohamad Ediwan Bin Ahmad Penentuan Kesesuaian Perletakan Hypermarket Menggunakan Aplikasi Model Graviti – Kajian Kes: Sempadan Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur  More
Rosmadi Azizi Bin Omar Poitensi Jejak Warisan (Heritage Trail) Sebagai Satu Pendekatan Meningkatkan Kesedaran Terhadap Sejarah Dan Warisan Bandar – Kajian Kes: Kawasan Pertapakan dan Perkembangan Awal Bandaraya Alor Star, Kedah D.A.  More