Undergraduate Thesis – Bachelor of Building 2000-2005

Student Title Year Abstract
Ahmad Tazri Bin Aziz Pengurusan Pembelian dan Penghantaran Bahan Binaan oleh Pihak Kontraktor 2005
Nor Zeana Binti Md Salleh Kajian Ke Atas Laluan Keluar Keselamatan pada Bangunan Hotel yang Ditukarguna Daripada Rumah Kedai 2001
Mohammad Anuar Bin Safian Pelaksanaan Projek Kampung di Negeri Johor 2000