Postgraduate Thesis – Master of Science (Tourism Planning) 2008

Student Title Abstract

Ahmad Nazrin Aris Bun Hj Anuar

Keberkesanan Program Bandar Selamat Dari Persepsi Pelancong Singapura (Kajian Kes: Bandaraya Johor Bahru) More

Fahimdin Bin Mohd Yusof@Kamal

Kajian Terhadap Tahap Keselamatan Perkhidmatan Feri Penumpang Yang Beroperasi Di Jeti Kukup, Johor More

Kamal Bin Ali

Analisis Blog Sebagai Media Alternatif Penyebaran Maklumat Dalam Industri Pelancongan More

Nor Hairul Bin Palal

Kesediaan Industri Pelancongan Di Malaysia Dalam Menerima Kehadiran Pelancong Dari Golongan Oku More
Nurul Azhani Mohd Azmin Kajian Persepsi Komuniti Tempatan Terhadap Pelancongan Sukan: Monsoon Cup, Pulau Duyung More
Zatul Iffah Mohd Fuza Motivasi Sukarelawan Pelancong: Sukarelawan Raleigh International More
Noor Azrina Ithnin Persepsi Pelancong Terhadap Pelancongan Kesejahteraan (Kajian Kes: Kuala Lumpur dan Johor Bahru) More
Goh Keng Chai Potential of Second Home Tourism as a Strategy to Revive Fraser’s Hill as a Tourism Destination More
Irhanida Abdul Kadir The Study of Tourist Flows and Travel Movement in Gua Musang More