Semoga beliau dapat menyumbang tenaga, pengalaman dan kepakaran untuk memacu kecemerlangan FABU.