Dr. Norhidayah Md. Yunus merupakan Felo Kolej Rahman Putra, Universiti Teknologi Malaysia.