Program Geoinformasi, FABU telah melaksanakan program webinar bertajuk”Technology Update: Geospatial in Pandemic Era” bersama Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) pada 5 Oktober 2021 yang telah disertai oleh hampir 180 staf politeknik dari seluruh malaysia dan pelajar-pelajar POLISAS.