Tahniah kepada Saudara Mohammad Ezzad Abu Bakar di bawah seliaan Dr. Roshida Abdul Majid dan Dr. Mohd Azwarie Md Dzahir di atas kejayaan memperoleh biasiswa bagi menyertai seminar antarabangsa tajaan Japan International Cooperation Agency (JICA).