Tahniah kepada Prof. Madya Sr Gs. Dr. Nurul Hazrina Idris di atas kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya Gred DS54 berkuatkuasa pada 9 March 2021.