Kepakaran bakat FABU mendapat pengiktirafan oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan – KPKT. Tahniah kepada Prof. Madya LAr Dr. Sapura Mohamad, Pengarah (Senibina Landskap), Fakulti Alam Bina dan Ukur.