Perasmian Seminar Pentadbiran dan Pembangunan Tanah 2019 oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar Selangor, Amirudin Shari di De Palma Hotel, Shah Alam, Selangor anjuran Fakulti Alam Bina dan Ukur, UTM dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor dan LANDS Research Group.