29.8.2019 – Majlis Pendaftaran Program Khas Ijazah Doktor Falsafah Pegawai Tadbir Negeri Johor.