Seminar Bulanan Perancang Bandar & Wilayah bersama Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor, Dato’ Dr. Mohammad Ezanni b. Mat Salleh dengan tajuk ‘Kepentingan Memelihara Sungai di Negeri Johor’.

more photos (click here)