Mesyuarat bersama pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) membincangkan tentang kerjasama FABU UTM dan MBJB utk Pembangunan Sistem Pengurusan Aset Menggunakan Teknologi Geoinformasi.