Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Dimaklumkan bahawa Fakulti Alam Bina telah menerima seorang staf baru lapor diri seperti butiran di bawah:

NAMA

JAWATAN

TARIKH LAPOR DIRI

PN. UMMI HAIRANI BINTI MOHD. NOOR

Jawatan:

Pen. Jurutera (J29)

 Penempatan:

Pejabat Pentadbiran

5 Disember 2017