Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Dimaklumkan bahawa fakulti telah melantik seorang Pensyarah Kanan (DS51)  baharu. Maklumat lanjut adalah seperti berikut:

NAMA JAWATAN TARIKH LAPOR DIRI
shamsulhadi

DR. SHAMSULHADI BIN BANDI

(Jabatan Ukur Bahan)

Pensyarah Kanan 

(DS51)

1 Ogos 2016