Adalah dimaklumkan penutupan bekalan elektrik akan dilakukan pada 21 Disember 2013 (Sabtu) pada jam 10.00 pagi hingga 1.00 petang. Blok yang terlibat adalah Blok B02.

Penutupan bekalan ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja tamatan kabel di papan suis ke peti agihan untuk sistem pencegahan kebakaran

 

//