Festival of Architecture

Festival of Architecture

INFUNIITI Festival of Architecture 10th – 12th April 2018 Faculty of Built Environment News Program Khemah Ukur Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik) Congratulations to Professor Dr. Mohd Razali Mahmud Universiti Teknologi Malaysia (UTM) &...